Opatrovateľka Augsburg

Opatrovaná osoba:

Požiadavky klienta:

Popis práce:

Opatrovanie 82-ročnej pani s demenciou.Pani momentálne po páde viac polihuje,je potrebné ju zase motivovať ku chôdzi, zamestnávať cez deň,.Pani potrebuje vedenie v sebaobslužných činnostiach ako je hygiena,obliekanie,varenie,spoločné nákupy,doprovod k lekárovi ,upratovanie,pranie.Pani dochádza 1-2-krát týždenne do seniorskeho centra.Opatrovateľka má vlastnú izbu s vlastnou kúpeľňou