Opatrovateľka Freiburg

Opatrovaná osoba:

Požiadavky klienta:

Popis práce:

Opatrovanie 87-ročnej samostatne bývajúcej starej pani 168 cm,70 kg.Pani má artrózu,je po operácii bedrového kĺbu ,rehabilituje.,má cukrovku nastavenú na liekoch,je inkontinentná na moč. Pani nemá demenciu ,mala zoperovaný šedý zákal,po doma sa pohybuje samostatne ,mimo doma a do schodov za doprovodu.Pani sa ešte snaží byť sebestačná vsebaobsluhe,v hygiene,obliekaní,dochádza na toaletu ,je potrebná asistencia při umývaní vlasov,doprovod  k lekárovi,pri prechádzkach,podať lieky.Varenie,nakupovanie,upratovanie,pranie.Nevyžaduje sa nočné vstávanie.