Opatrovateľka Heilbronn

Opatrovaná osoba:

Požiadavky klienta:

Popis práce:

Opatrovanie 90-ročného pána s obmedzenou pohyblivosťou.Starý pán má demenciu,je zábudlivý,v známom okolí orientovaný,má  polyneuropatiu a srdcové ochorenie.Je po prekonaných zlomeninách a zápale pľúc a má zavedený močový katéter.U pána je potrebná asistencia při vstávaní,při toalete,pomoc při hygiene a obliekaní ,velievať močový sáčok,nie je ho potřebné dvíhať a nie je potřebné k nemu v noci vstávať.Spolu v domácnosti s ním býva aj jeho 90-ročná manželka,ktorá sa pohybuje s chodítkom ,nemá demenciu  a je ešte stále samostaná v sebeobslužných činnostiach.Starú pani je potřebné odľahčiť v domácnosti.Vedenie domácnosti,varenie,pranie,nakupovanie,upratovanie,spoločnosť a společné stolovanie,vytváranie volnočasových aktivít.K dispozícii je auto s manuálnou převodovkou.Opatrovateľka má vlastnú izbu s vlastnou kuchynkou a kúpelňou.