Opatrovateľka Kenzingen

Opatrovaná osoba:

Požiadavky klienta:

Popis práce:

Opatrovanie 92 ročnej  samostatne bývajúcej pani,160 cm,65 kg s pohybovou obmedzenosťou.Pani mala zlomenú kľúčnu kosť,má demenciu , postihnutá je  krátkodobú pamäť,nosí načúvací aparát,používa vložky pre istotu.Pani vie prejsť pár krokov s chodítkom,vie vstát za pomoci,k dispozícii má  invalidný vozík.Pani je potrebné pomôcť pri vstávaní,premiestňovaní na invalidný vozík a do kresla,vykonávanie hygieny,obliekanie,asistencia při toalete,podanie liekov,společné stolovanie,v noci 1-krát odprevadiť na toaletu.