Opatrovateľka Mníchov

Opatrovaná osoba:

Požiadavky klienta:

Popis práce:

Opatrovanie 82-ročnej pani ,81 kg s obmedzenou pohyblivosťou.Stará pani prekonala mŕtvicu,rehabilituje,vie prejsť pár krokov s chodítkom.Starej pani je potřebné pomôcť pri vstávaní,při hygiene,při obliekaní.dbať na dostatočný príjem tekutín , v noci 2-krát odpravadiť na toaletu.Varenie,pranie,upratovanie,nakupovanie.V domácnosti je aj manžel,ktorý nevyžaduje opateru a do domácnosti dochádza aj upratovačka.