Opatrovateľka Rheinhausen

Opatrovaná osoba:

Požiadavky klienta:

Popis práce:

Opatrovanie 68-ročnej samostatne bývajúcej panej, 78 kg,s obmedzenou pohyblivosťou.Pani prekonala mŕtvicu,má zasiahnutú ľavú stranu tela a mala zlomeninu driekového stavca.Pani vie prejsť po dome na krátku vzdialenosť o paličke,na dlhšie vzdialenosti používa invalidný vozík.Nemá demenciu a nie je inkontinentná.Pani potrebuje ráno pomoc pri vstávaní ,pri obliekaní,pri hygiene,asistencia pri jedle.v noci 1-krát asistencia na toaletu ,1-krát do týždňa odviesť na cintorín,varenie,pranie,nakupovanie,upratovanie.V dome sa kúri drevom.