Opatrovateľka Stuttgart

Opatrovaná osoba:

Požiadavky klienta:

Popis práce:

Opatrovanie manželského páru.Stará pani má 89 rokov ,63 kg,má demenciu, je inkontinetná na  moč, máva občas závratymá načúvací aparát,pri chôdzi používa paličku alebo chodítko..Mimo domu  a na toaletu potrebuje doprovod,kvôli hroziacemu riziku pádu.Pani používa načúvací aparát,má narušený spánkový rytmus,v noci v prípade ,že vstane,je ju potrebné vrátiť do postele,v prípade potreby odprevadiť na toaletu. Starý pán má 96 rokov,70 kg,má  dve kolenné protézy,má pretrhnutú  achilovú šľachu, pohybuje sa o paličke,chôdza je neistá.Nosí načúvací aparát,nemá demenciu.U pani je potrebná asistencia pri hygiene,pri obliekaní,nasadiť načúvací aparát,doprovod pri prechádzkach,k lekárovi,spoločné stolovanie .Starý pán nepotrebuje pomoc pri hygiene a obliekaní a nevyžaduje sa nočné vstávanie.Varenie,pranie,upratovanie,nakupovanie.Opatrovateľka má vlastnú izbu  s vlastným vchodom a vlastnou kúpelňou.