Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 9. máj 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

DYMA s.r.o. S.R.O.
MUDr.Pribulu 335/1
089 01 Svidník


Slovensko
E -mail: ks.amyd@amyd
Telefónne číslo: +421 940 986 833
IČ DPH: SK2121408168

Právny zástupca (zástupcovia) DYMA s.r.o. S.R.O.:

Marián Krifka

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 41604/P pod licenciou alebo registračným číslom:

IČO: 53566955

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.