Pomocný zdravotnícky personál do Domova dôchodcov

Opatrovaná osoba:

Požiadavky klienta:

Popis práce:

Miesto  pre pomocný opatrovateľský personál na trvalý pracovný pomer nemeckým zamestávateľom do domova dôchodcov Gut Schwaigwall neďaleko mesta Geretsried a Wolfrautshausen v Bavorsku.V domove dôchodcov potrebuje starostlivosť okolo 75 seniorov rôznvch oparovateľských stupňov,prevažne s demenciou.

Ponúkame:

·Práca na plný úväzok na nemeckú pracovnú zmluvu. Zamestnávateľ uzatvára so zamestnancom pracovnú zmluvu na dobu určitú s obdobím 1 roka. Prvých 6 mesiacov je skúšobná doba. Po roku je uzatvorená zmluva na dobu neurčitú.

·Denné a nočné služby

·Odmena podľa kolektívnej zmluvy v hrubom 2 600-2700 €/mesiac

· Ubytovanie v domove dôchodcov (jednolôžková izba)250-450 EUR/mesiac

·Ďalší rozvoj prostredníctvom školení

· Dlhodobá tímová práca

Požiadavky na uchádzača:

· Skúsenosti v oblasti starostlivosti o seniorov alebo ošetrovateľstva

· Komunikačné schopnosti, znalosť nemeckého jazyka

· Aktuálny výpis z registra trestov